Hængekøje udvikler børns motorik
- Og for dem der har fået skadet sine balanceevner, er hængekøjen med til at genoptræne skaderne.

Hængekøje træner børns motorik og balance
Børn elsker at tumle og hoppe som det mest naturlige i verden. De hopper, løber, jagter alt og springer op og ned. Men der er mere i de end bare larm og støj. De udforsker og opdager nyt og deres sanser stimuleres.

Hængekøjen bruges i mange hjem som et alternativt hjælpemiddel og legetøj for det barn, som skal have trænet balanceevnerne. Hængekøjen har ligeledes fundet sin plads i mange institutioner og ergoterapeut klinikker. Børn og voksnes balanceevner trænes med en tur på 15 - 45 minutter i hængekøjen. Børn oplever hængekøjen som et sjovt og behageligt legetøj, mens voksne nyder velbehag ved at ligge i hængekøjen.

Værested og hyggeplads
Hyggeplads for alle aldreHængekøjen er et uovertruffent værested. Den er inspirerende på børns opfindsomhed og så stimulerer det balancen, og dermed opnås et bedre samspil mellem højre- og venstre hjernehalvdel. Det er ikke ualmindeligt at høre om, at børn der har brugt meget tid i en hængekøje, har lettere ved at cykle langt tidligere end andre børn.

Hvad er motorik
Motorik er mere end blot bevægelse. Motorik har både en fysisk og en psykologisk side.

Personer med motoriske problemer.
Nogle har svært ved at bevæge sig, nogle går mærkeligt, andre kan ikke snøre deres sko, og så er der dem som er motorisk urolige. Her et fysisk begreb.
Personer med veludviklet motorik.
De dribler godt på en fodboldbane, og de har en følt fornemmelse for bevæggelse, rytme og rum. Motorik er i denne sammenhæng et psykologisk begreb.

Motoriske nerver
Hængekøjer
Kaj Ellegaard
Dannebrogsgade 35
1660 København V
Telefon 33 31 29 27
Telefon 59 27 53 05
E-mail: tropical@sol.dk
www.abw.dk

En motor er noget der bevæger sig, og nervesystemet har en motorisk komponent. Det er de motriske nerver, som forårsager muskelsammentrækninger, og motriske nerver er noget andet end sensoriske. Motorik er i denne sammenhæng en udadrettet drivkraft på en muskel. En fysioterapeut kan f.eks. udføre en motorisk stimulation af en bestem muskel eller muskelgruppe. Motorik er i denne betydning et fysisk begreb.

Motorikkens psykologiske aspekt
Det at befinde sig midt i en hængekøje er med til at styrke motorikkens pyskologiske aspekter. Personerne vil finde velbehag, da de inaktive sanser aktiveres.

Genoptræning
Hængekøje i fint bomuldsnetFor at styrke balanceevnen får apopleksi ramte en tur i hængekøjen under ledelse af en ergoterapeut på mange genoptræningscentre.

Legetøj træner motorik
Børn nyder friheden og legen i hængekøjenHængekøjen bruges i mange institutioner og ergoterapeut klinikker. Børn og voksnes balanceevner trænes med en tur på 15 - 45 minutter i hængekøjen. Børn oplever hænge-køjen som et sjovt og behageligt legetøj, mens voksne nyder velbehag ved at ligge i hængekøjen.

Erfaringer med hængekøjen
- Vi kan ikke huske hvornår børnene sidst har haft det så sjovt som i går, hvor alle skulle prøve hængekøjen. De var helt vilde af glæde og alle var begejstede.
Behandlingsinstitution for handicappede børn.

- Jeg har allerede brugt de førstetre hængekøjer til gaver, den ene brugte jeg som gave til en familie med et handicappet bvarn, og du skulle lige vide hvor stor lykke det har gjort i familien.
Kender af hængekøjen

- Det er vedens bedste hængekøje. Jeg har aldrig ligget så godt i en hængekøje som denne, og jeg har allerede syv. Det er lige sådan een jeg har ledt efter i årevis.
Storbruger af hængekøjer.

Hængekøje Marked Tropical
Kaj Ellegaard
Dannebrogsgade 35
1660 København V
Telefon 33 31 29 27
Telefon 59 27 53 05
Fax: 33 31 27 01
E-mail: tropical@sol.dk
www.info-ellegaard.dk . www.abw.dk